Język Angielski

Język angielski – kursy, tłumaczenia

www.englishcity.pl                  e-mail: englishcity@poczta.onet.pl

NIP: 631-233-74-80   REGON:240323786

Os. Oświecenia 50/7   31-636 Kraków

Numer konta – mBank: 50 1140 2004 0000 3302 4181 3817

Mgr Katarzyna Koryczan                  Tel.502-609-669

Murzasichle 2017 -turnus 12-24 lipca 2018r

Język angielski:

  • w dwóch grupach (1 godzinę zegarową dziennie dla każdej z grup)
  • według podziału dzieci (na początku obozu) na grupę bardziej i mniej zaawansowaną
  • od poniedziałku do piątku
  • korzystając z podręcznika dla dzieci TEMPO
  • w formie gier, zabaw i piosenek
  • rozwijając mówienie, słownictwo, pisownię, rozumienie ze słuchu (TEMPO – CDs)
  • materiały dzieci otrzymają na obozie
  • materiał będzie uzależniony od poziomu dzieci i obejmie tematy i słownictwo: liczby, kolory, narodowości, alfabet, dom i pokój, urodziny, czas i godziny, czas wolny, sporty, hobby, wakacje, zwyczaje, szkoła, lekcje, dzienny rozkład zajęć ucznia, zwierzęta, kultura Wielkiej Brytanii, Londyn, miejsca w mieście, ubrania, jedzenie i picie, rodzina, sławne osoby, itp.
     

Dodatkowa opłata za język wynosi 100 PLN !

Wpłaty za j.angielski proszę wpłacać na konto English City – Kursy Językowe